Arbetslöshet – hur påverkar den oss psykiskt och fysiskt?

Arbetslöshet är ett stort problem i samhället och påverkar oss alla psykiskt och fysiskt. Psykiskt påverkas vi av stress, ångest och depression. Vi blir mer irriterade, har svårt att sova och känner oss ofta maktlösa. Dessutom kan arbetslöshet leda till social isolering, då man tappar kontakten med vänner och familj. Fysiskt påverkas vi av minskad immunförsvar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Arbetslöshet är alltså inte bara ett problem för den enskilde personen utan även för samhället i stort.

Arbetslöshetens psykiska påverkan

En av de stora utmaningarna för den enskilde när man blir arbetslös är att hantera den psykiska påverkan som detta innebär. Arbetslöshet kan ha flera olika negativa effekter på personens psyke, såsom depression, ångest och stress. Dessa tillstånd kan leda till minskad livskvalitet och social isolering. Det är därför viktigt att ta hand om sig själv både mentalt och fysiskt när man går igenom en arbetslöshetsperiod.

Arbetslöshetens fysiska påverkan

Arbetslöshet har en negativ påverkan på både fysiskt och psykiskt välmående. Att vara arbetslös innebär ofta stress, oro och ångest. Dessa känslor kan leda till sömnproblem, nedstämdhet, irritabilitet och depression. Arbetslöshet kan även orsaka fysiska problem som mag- och tarmbesvär, huvudvärk och muskelspänningar.

Hur arbetslöshet påverkar oss psykiskt

Arbetslöshet innebär ofta en förlust av självkänsla och identitet. Många upplever sig som mindre värda och användbara efter att ha blivit arbetslösa. Detta kan leda till ångest, depression och andra psykiska problem. Arbetslöshet påverkar också vår sociala situation. Vi förlorar ofta kontakten med våra arbetskamrater och hamnar i ensamhet. Detta kan göra det svårt att skapa nya sociala kontakter. Allt detta påverkar negativt vårt psyke och kan leda till allvarliga problem.

Hur arbetslöshet påverkar oss fysiskt

Arbetslöshet påverkar oss fysiskt på flera sätt. Det kan innebära en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa och andra problem. Detta beror dels på den stress som arbetslöshet innebär, men också på de ofta dåliga levnadsvillkoren. Många arbetslösa har svårt att få tillgång till bra mat och motion och det kan leda till en ond cirkel av sjukdomar.

Arbetslöshetseffekter på vår psykologi och fysik

Arbetslöshet är en av de mest stressiga och påfrestande omständigheterna som vi kan uppleva i livet. Att gå från ett aktivt, produktivt liv till ett liv präglat av arbetslöshet kan få stora konsekvenser för vår psykologi och vårt fysiska välbefinnande.

Psykologiskt sett kan arbetslöshet leda till depression, ångest och andra mentala sjukdomar. Vi kan börja känna oss otillräckliga, misslyckade och onda medan vi brottas med negativa tankar om framtiden. Dessa problem kan sedan manifestera sig på olika sätt i vårt beteende, som t ex social isolering, nedsatt matvanor och motion samt användning av alkohol eller illegala substanser för att lindra smärtan.

I det fysiskaplanet kan arbetslöshet ha liknande effekter som andra hälsoproblem: vi sover mindre bra, blir ofta trötta och orkeslösa samtidigt som vi upplever mer stress och spänning i kroppen. Alltifrån magproblem till huvudvärk och migrän är vanliga besvär under perioder av arbetslöshet. I allmänhet ser vi en nedgång i hälsan under dessa tider, vilket inte minst beror på den utbredda psykiska ohälsan bland arbetslösa personer.