Birka – en vikingastad på Mälarens östra strand

Birka är en av de första vikingastäderna i Sverige och låg på Mälarens östra strand. Staden blev grundad på 800-talet och var en mycket viktig handelsplats under denna tid. På Birka finns många intressanta ruiner att besöka, såsom kyrkan som grundades av den helige Ansgar. Birkas strategiska läge gjorde staden till ett mycket viktigt handelscentrum och detta syns fortfarande tydligt idag.

Birka – en vikingastad på Mälarens östra strand

Birka var en vikingastad på Mälarens östra strand. Birka ligger ca 9 km från Stockholm och blev under 800-talet en av de första handelsplatserna i Sverige. Birkas centrala belägenhet gjorde den till ett naturligt val för handel och resor mellan Sverige, Danmark och Norge. Under denna tid byggdes Birka upp av stenhus och jordhuse, med ett befolkningsantal på cirka 2 000 invånare. Birkas största exportprodukt var furuved, som användes bland annat för att bygga skepp. Detta gjorde Birka till en mycket viktig handelsplats under denna tid.

Vikingarnas handelsplats och första svenska staden

Vikingarnas handelsplats Birka låg på ön Björkö vid Mälarens norra strand och var en av de första svenska städerna. Staden grundades år 830 av kung Anund (Anundr) Ingvarsson och bestod från början av ett nordligt och ett södra område, som skilde sig åt genom en kanal. Under sin storhetstid hade Birka cirka 300 hus med plats för upp till 2 000 invånare. Birkas centrala belägenhet gjorde den till en mycket viktig handelsplats mellan Sverige, Danmark och Norge samt det fornnordiska området i Europa. Härifrån gick regelbundna farter ut till Novgorod i Rysland för att handla varor som järn, koppar, pelargonier, kryddnejlikor och guld.

Hur Birka blev till – från bebyggelse till stad

Birka blev grundlagt på ön Björkö i Mälarens skärgård omkring år 830. Birka var en av de första svenska handelsplatser som knöts till det karolingiska riket via hamnen vid Roslagen. Under 600- och 700-talen hade Sverige haft kontakter med omvärlden, men från och med 800-talet utvecklades handeln och Birkas betydelse som handelsplats ökade markant. Fram till 1000-talet var Birka Sveriges enda kontaktyta med Europa, och staden fungerade därför som ett viktigt knutpunkt för utbyteshandel mellan Ostseeregionen och Västeuropa.

Birkas bebyggelse bestod ursprungligen av två delar; en huvudgata med radhus längs den norra stranden av Björkö, samt ett kvarter med lador och småhus på den sydliga stranden. Handeln dominerades av tjänsteprodukter såsom järnvaror, pelts and skins, fish and salt, men även glasprodukter, keramik och silke importerades från Västeuropa. Exporterad var framförallt birketræ (björkkol) – ett mycket torkat træ som anvendes inom skeppsbyggeriet –och silvermynt från Karelens guldgruva i Falun.

Birka nådde sin storhetstid under 900-talet då staden hade upp mot 2000 invånare. Under 1000-talets första hundra år minskade dock befolkningen drastiskt pga slag iMellanskandinavien mellan vikingarne samt internal strife inom det karolingiska riket . Slutligen tog sig Magdeburgsratten hus i Birka 1060-1064 vilket ledde till att staden brändes ner helt. Fortsatt handel bedrevs emellertid frÃ¥n hamnen under 1100-, 1200-, 1300 -och 1400 – talet trots att byarna pÃ¥ öm inte hade nÃ¥gon administrativ status

Livet i Birka – handel, religion och krigföring

Birka var en viktig handelsplats under Vikingatiden. Här kom handlare från hela Europa för att byta varor. Birka hade också ett religiöst centrum med en stor kyrka. Kyrkan var en av de första i Norden och den byggdes av den engelske missionären Ansgar. Birka låg också strategiskt väl placerad för krigföring. Flera stora slag har utkämpats här, bland annat det berömda slaget om Bråvalla år 793.

Birkas fall – orsaker och konsekvenser

Det finns olika teorier om varför Birka försvann som handelsplats, men en vanlig uppfattning är att orsaken ligger i att isen på Mälaren blev allt tjockare och till slut helt blockerade farlederna. När handeln stannade upp fick det konsekvenser för hela samhället och efter några årtionden hade Birka gått under. En annan möjlig orsak till Birkas fall är inblandning från yttre fiender. Under 980-talet angrep danskar och svear byn, vilket ledde till att mange flydde från Birka. Detta tillsammans med den allt tjockare isen på Mälaren kan ha bidragit till Samhällets fall.