Depression – hur påverkar den oss?

Depressionen påverkar oss på flera sätt. Vi märker kanske att vi inte längre har lust att göra de saker som vi brukade tycka om, eller att våra tankar blir alltmer negativa och vi fokuserar mer på det som är fel i livet. Depressionen kan också ge phyiska symptom, som trötthet, huvudvärk eller magproblem. Många som är deprimerade upplever också ångest, vilket gör det svårt att sova eller koncentrera sig. Det kan vara mycket jobbigt att leva med depressionen, men det finns hjälp att få! Om du misstänker att du är depressiv bör du ta kontakt med din läkare eller en psykolog/psykiater för en utredning.

Depression – hur den påverkar oss

Depression är en allvarlig psykisk störning som påverkar oss på flera olika sätt. Depressiva personer har ofta negativa tankar om sig själva, livet och framtiden. De känner sig trötta, orkeslösa och kan ha svårt att sova eller äta ordentligt. Många går igenom perioder av djup depression där de kanske inte ens vill leva längre. Depressionen påverkar våra sociala relationer, jobbet och vardagen på ett negativt sätt. Det finns dock hjälp att få och många depressiva personer blir bättre med behandling.

Depressionens olika stadier och symptom

Depression är en kronisk, långvarig sjukdom som ofta går i skov. Depressionens olika stadier och symptom kan variera från person till person. De flesta människor upplever nedstämdhet och trötthet under en depression. Andra sympton inkluderar: ångest, irritabilitet, orkeslöshet, apati, förvirring, minnesförlust, svårigheter att koncentrera sig eller ta beslut samt mat- och sexlusten försämras. Många depressiva patienter drabbas också av insomni eller hypersomni. Man kan även uppleva viktminskning eller -ökning pga. förändrad aptit. Nedsatt intresse för aktiviteter man tidigare tyckte om är vanligt och tankarna snurrar oftast kring negativa teman som ensamhet, hopplöshet och död. Det är inte ovanligt att ha suicidtankar vid depression.”

Behandling av depression

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av djupa och långvariga perioder av negativt humör. Depressionen påverkar hur man tänker, känner och agerar och kan göra att det blir svårt att fungera i vardagen. Depressiva symtom kan variera från mild till svår, men alla typer av depression behöver behandling för att minska symtomen. Behandlingen av depression innebär vanligen både medicinsk behandling och psykoterapi.

Konsekvenser av depression

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar hur man känner, tänker och agerar. Depressionen kan leda till fysiska problem, eftersom den påverkar hur hjärnan fungerar. En person som är deprimerad har ofta svårt att sova, äta och koncentrera sig. De kan ha låg energi och motivation, och ibland kan de inte ens orka göra det mest basala. Depressionen minskar livskvaliteten dramatiskt och kan ibland vara livshotande – det är viktigt att söka behandling om man tror man lider av depression.

Hur man kan förebygga depression

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar hur man känner, tänker och agerar. Symptomen kan vara svåra att hantera och kan leda till ett minskat intresse för vardagliga aktiviteter, isolering, ångest och nedstämdhet. Depression kan behandlas med medicin, terapi eller båda. Det finns dock ingen ”quick fix” för depression. Förebyggande av depression innebär att ta itu med de riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen. Dessa inkluderar stressiga livshändelser (dödsfall i familjen, skilsmässa), ensamhet, problemsituationer (arbetslöshet) eller personlighetsegenskaper (negativt tänkande). Genom att identifiera dessa riskfaktorer och arbeta med dem på olika sätt kan du minska din chans att drabbas av depression.