Design av e-post – tips för att skapa effektiva nyhetsbrev och e-postmeddelanden

När det gäller design av e-post är det viktigt att tänka på olika saker för att skapa effektiva nyhetsbrev och e-postmeddelanden. Det första man bör tänka på är mottagarnas behov, vad vill de ha och hur kan man göra det intressant för dem? En annan aspekt är enhetlighet och tydlighet, alla element i mailet ska hålla samma stil och vara lätta att uppfatta.

En viktig del av designen är rubriken, den ska vara kort, snabb och framför allt intressant. Innehållet i mailet ska vara kortfattat med tydliga rubriker som gör det lättare för mottagaren att navigera. Att använda bilder och grafik kan vara bra för att illustrera innehållet men det är viktigt att de inte tar fokus från texten.

Funktioner som till exempel ”prenumerera här” eller ”tipsa en vän” skapar interaktion med mottagarna och gör mailet mer personligt. Man bör dock undvika att använda for many funktioner eftersom det kan bli rörigt och svårtolkat. Genomgående layouten på hela sidan spelar stor roll i hur lättnavigerad hemsidan upplevs av besökaren – se till dina call to actions (CTA) knappar ser likadana ut på hel a sidan!

Allting som finns i mailet har en syftet och skall underlätta mottagarens arbete – tillsammans med en snygg design blir effekten maximerad!

Varför designa e-posten?

E-postmejl är ett effektivt sätt att kommunicera med många människor samtidigt. Med en välgjord e-postmejl kan du hålla dina kunder uppdaterade om nya produkter och tjänster, bjuda in till events och mycket mer. E-postmejl är också ett bra sätt att bygga upp och underhålla ditt varumärke – genom att skapa snygga, anpassningsbara mejlmeddelanden som representerar din verksamhet på ett professionellt sätt.

Hur kan man tillämpa god design i e-posten?

Design är inte bara hur något ser ut och känns, det är också hur det fungerar. Det finns en designmethode som kallas ”design thinking” som handlar om att tänka på användarens behov först, sedan lösa problemet på ett smartare sätt. Design thinking kan tillämpas i allt från produktutveckling till marknadsföring, och även i e-postmarketing.

För att lyckas med sin e-postmarknadering måste man tänka på flera olika aspekter av designen, inte bara utseendet. Man måste titta på layouten, innehållet och strukturen i meddelandet, samt vilken typ av call to action man använder sig av. Allt detta bör göras medan man håller sig i tankarna om vad användaren vill ha ut av meddelandet – annars riskerar man att skapa trasslig och ineffektiv marknadsföring.

Vilka verktyg finns för att designa e-posten?

Det finns flera verktyg som kan användas för att designa e-posten. Man kan till exempel använda sig av programmet Adobe Photoshop, det är ett mycket bra och kraftfullt program som har många funktioner och verktyg för att göra snygga och professionella bilder. Man kan även använda Microsoft Word eller Excel om man vill göra en mer enkel layout av sin e-post. Det finns även onlineverktyg som man kan använda sig av, dessa är ofta gratis och lätta att använda.

Vad bör man tänka på när man designar ett nyhetsbrev/e-postmeddelande?

Det finns flera olika saker man bör tänka på när man designar ett nyhetsbrev. Innan du börjar med din design, är det viktigt att fundera på vad mottagarna av ditt brev förväntar sig och vad som ska finnas i ditt nyhetsbrev. En bra start är att göra en lista med innehållsförslag och sedan se till att du inkluderar det mest intressanta och relevanta innehållet i ditt brev. När det kommer till själva designen, finns det olika stilar och layoutalternativ att välja mellan – allt från minimalistisk design till mer avancerade layouter med fler element. Det viktigaste är dock att hitta en design som passar din bransch/ditt budskap samt de behoven hos dina prenumeranter. Förutom den grafiska designen, är det också important med ett tydligt strukturerat upplägg – alltifrån valet av rubrik till hur längden på texten ska varieras. Detta gör det lättare för läsaren att navigere och ta till sig informationen i ditt meddelande.

Exempel på effektiva nyhetsbrev och/eller e-postmeddelanden

Nyhetsbrev och e-postmeddelanden är en effektiv kommunikationskanal som kan användas av företag och organisationer för att nå ut till sina målgrupper. Med hjälp av dessa kan man enkelt skicka ut information om olika evenemang, erbjudanden, produkter och tjänster till prenumeranter. För att göra nyhetsbreven eller e-postmeddelandena mer intressanta och lättlästa bör det finnas en tydlig struktur med rubriker och underrubriker. Man bör även se till att använda lättfattliga termer och undvika onödigt tekniskt jargon. Det är viktigt att ha en stark call to action i nyhetsbrevet eller meddelandet, som encourages the reader to take a desired action such as signing up for a service or purchasing a product.