Färglära – lär dig hur färg används i digital design

Färglära är ett område av digital design som fokuserar på hur färg används i olika sammanhang. Färg kan användas på många olika sätt, beroende på vad man vill uppnå med den. Man kan till exempel använda starka och kontrastrika färger för att skapa ett mer dynamiskt utseende, eller lugna och jordnära toner för en mer avslappnad känsla. Det finns ingen riktig eller felaktig användning av färg – det är bara viktigt att titta på hur de olika förstoringsgraderna och nyanserna interagerar med varandra och med resten av designen.

Vad är färg och hur fungerar den i digital design?

Färg är det vi ser när ljus träffar en yta. Ljuset består av olika våglängder, och de olika färgerna har olika längder på sina vågor. De kortaste vågorna är röda, och de längsta är violeta. För att se färg behöver vi ett medium som ljuset kan reflektera från, till exempel en skrift eller en datordisplay.

Det finns flera olika modeller för hur färg fungerar i digital design. RGB (Red Green Blue) används ofta inom tv- och datordesign, och CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) används inom tryckindustrin. I RGB-modellen visas färgen genom att blandningen av de tre grundfunktionerna – röd, grön och blå – skapar andra färger. CMYK-modellen fungerar på samma sätt, men istället anvænder den cyan, magenta, gul och svart som grundfunktioner.

Färglära – lär dig grunderna om färgteori

Färglära handlar om olika färgters påverkan på varandra och hur dessa kan användas för att skapa olika effekter. Först och främst finns det tre primära färger: röd, gul och blå. Dessa kan blandas i olika proportioner för att skapa alla andra färger. Några av de mest klassiska Blandningarna är gult + blå = grön, blå + röd = lila och röd + gul = Orange.

Dessutom finns det två sekundära färger som uppstår när man blandar två av de tre primära: grönblå (cyan) och magenta. Sedan finns det även tertiärfria former som uppstårr naturligt nyanserna mellan de sekundarysfarger (bruntillgronna). Allting beroende paltfartioen procentandelar av vilken sortsfarge som du blandar medvilken annafarge.

Nu till det intressanta, en grundlage iallafall inom design – Komplementfarger! Detta innebär att man tar den motsatta (motvarande) förg till den ursprungliga man vill ha, exempelvis om vi vill ha ett starkare gult intryck i bilden sÃ¥ väljer vi magenta istället, dvs it’s opposite on the color wheel. Detta funkar givetivs inte alltid lika bra i verkligheten dock utan snarare teoretiskt sett da man ofta ser flera andraförgnyanser hos objekten/personerna etcetera som ger en helhetsintryck iställetfor bara magentagult.. Sjuklt komplicerat svarta hatten!

Hur använder man färger i digital design?

Digital design handlar mycket om färger. En av de viktigaste sakerna att tänka på när man arbetar med färger i digital design är hur olika färger kommer att fungera tillsammans. Man måste också tänka på hur ljuset kommer att interagera med färgerna, eftersom detta kan ha en stor inverkan på slutresultatet.

Det finns olika saker man ska tänka på när man använder färger i digital design:

-Kontrast: Var noga med att skapa tillräcklig kontrast mellan bakgrundsförgrunden och texten/objekten på skärmen. Detta gör det lättare för användaren att se och lita vad de ser. För stark kontrast kan dock vara svårtatt ta in, så det äleter sig hitta en bra balans.
-Harmoni: Försök matcha ihop liknande eller passande farger – detta gör det mycket estetiskt tilltalande samtidig som den ger intryck av professionalism. Undvik dock monotoni genom variationer i val av toner och nyanser inom samma palett; dvs anvand inte bara rött utan rosa, magenta etc istaellet.
-Blandning: Generellt sett brukar det fungerar bra med två dominantfarger (exempelvis blaa/gul) som du blandar med mindre maengder av andra (och eventuellt neutralare) toner och farver for variationens skull; undvik emellertid alltför sterila kombinationer som kan ge intryck av kylslaget eller steril maekroskoepbild..

En annan aspekt aetrvaerd informationstypen/innehaolltets art – till exempel om du jobbar meed reklam maete faergernas uppgaft variera fran att helst sticka ut (genom stark contrast) for aetaendeeslaengdens skull, jaeamfoerelsesvis mer doeda/avstaendade foer produkter innehaollsande mer personliga upplysningar (soms adress).

Vanliga fel när det gäller färgval i digital design

En av de vanligaste misstagen när det gäller färgval i digital design är att försöka använda för många olika färger. Detta kan ofta leda till ett kaotiskt intryck och en design som är svår att läsa. En annan typisk felaktighet är att välja för starka kontrastfärger, vilket också kan vara distraherande och svårt att ta in.

Ett tips är därför att hålla sig till ett begränsat antal basfärger, gärna tre till fem, som man sedan varierar med nyanser och toner av dessa. Man bör dock undvika monotonitet genom att skapa kontrast i sin design, t ex genom att använda mörkare och ljusare versioner av samma färg eller två helt olika men harmoniska färgpaletter.

Tips och trix för att använda färg på bästa sött i digitala designs

Det finns några allmänna designprinciper som gäller för användning av färg i digitala designs. För det första ska man tänka på hur olika färger kommer att se ut på olika enheter, eftersom bildskärmar och skrivare har olika återgivningskapacitet. Man ska också vara medveten om de begränsningar som finns med webbfonter – det går ofta inte att använda helt vanliga typsnitt på hemsidor. Det är dessutom viktigt att titta på hur ljusenhet (luminans) och valör (saturation) samverkar i den totala designen.

En av de viktigaste aspekterna av val av färgschema är harmonin mellan de olika elementen. En bra idé är att hitta ett gemensamt tema eller en röd tråd som löper igenom hela designen. Detta kan till exempel vara en specifik stil, en historisk epok, naturen eller andra abstrakta begrepp. Naturligtvis spelar också personlig smak in – det finns ingen regel som säger att man bara ska använda tre jordfria nyanser!

Nyckeln till framgångsrik användning av färg i digital design ligger i experimentering och provning: testa dig fram tills du hittar just den kombination som passar din vision och dina behov bäst!