Hur påverkar politiken vår vardag?

Politiken påverkar oss på många sätt i vår vardag. Genom att styra hur mycket skatt vi betalar, vilka lagar som gäller och hur våra pengar används kan politikerna förstora eller förminska olika delar av vår tillvaro. Exempelvis är det politiker som bestämmer om utbildningen ska vara gratis eller inte, vilket direkt har stor betydelse för ungdomars framtid. Andra områden där politiken har stor inverkan är miljö, kriminalitet och social trygghet. Detta är bara några exempel på hur politics påverkar oss i vardagen, och det finns många fler.

Politiken och vår vardag – en påverkan som vi ofta tar för givet

Politiken påverkar oss alla, även om det inte alltid är uppenbart. På ett abstrakt plan påverkar politiken hur samhället ser ut och fungerar. Detta kan till exempel handla om vilka lagar som gäller, hur mycket skatt vi betalar eller vilken social trygghet vi har. Men politiken påverkar också vardagen för människor i deras roll som medborgare, konsumenter, arbetstagare etc. När du tittar på din vardag så finns det många exempel på hur politiken har en direkt effekt:
* Momsen du betalar när du handlar varor och tjänster
* Hur hög lön du får från ditt jobb – detta regleras av olika lagar och avtal mellan olika parter (som ofta är fackföreningar)
* Om du bor i en bostadsrätt eller hyreslägenhet – bostadsmarknaden styrs av olika lagar och regler
* Vad du får äta i skolan – detta regleras bland annat av livsmedelslagstiftningen

Hur politiska beslut påverkar oss i vardagen – exempel från olika områden

Vardagen är påverkad av politiska beslut i många olika områden. Exempelvis kan det vara fråga om vilka vägar och gator som byggs ut eller asfalteras, hur skolorna fungerar, vilka tjänster kommunen erbjuder, hur mycket pengar du får i pension eller vilken miljöpolitik landet har. Allt detta är politiskt bestämt och det finns alltså god anledning att hålla sig informerad och intresserad av de politiska processerna. Detta är naturligtvis inte alltid lätt eftersom det ofta handlar om komplexa frågor, men genom att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till olika politiska beslut kan man på sikt påverka dem i en positiv riktning.

Vad kan vi göra för att påverka politiken i vardagen?

En av de bästa sakerna du kan göra för att påverka politiken i vardagen är att engagera dig i din lokala kommun. Detta innebär att du tar reda på vilka frågor som är viktiga för kommunen och förstår hur den fungerar. Du kan också delta i olika aktiviteter som arrangeras av kommunen, till exempel möten eller demonstrationer.

Det är också viktigt att vara medveten om de stora frågorna som berör hela landet. Följ med i nyheterna och diskutera frågor med andra människor. Om du har en stark åsikt om något, skriv till din riksdagsman eller kvinnliga riksdagsman och delge dem dina tankar. På så vis kan du påverka beslut som tas på högsta nivå.

När politiken vältrar sig – hur påverkas vi då?

När politiken vältrar sig påverkar det oss alla på olika sätt. För vissa innebär det att man förlorar jobbet, för andra att man inte längre har råd med hyran eller maten. Politiken påverkar också hur trygg vi känner oss i våra egna hem, om vi känner oss hotade av andra makter eller grupper. Vi blir ofta oroliga när politiken vältrar sig, och undrar hur det kommer att gå för oss i framtiden.

Omvänt – hur påverkar vardagslivet politiken?

Borgerligheten och arbetarklassen är de två största klasserna i ett samhälle. De bor i olika delar av staden, går i olika skolor och har olika yrken. Men de har också olika intressen. Arbetarklassen vill ha högre löner, bättre boendemiljöer och fler jobb. Borgerligheten vill ha lägre skatter, mindre offentligt stöd till fattiga och arbetslösa, och mer privatisering av viktiga samhällsfunktioner som skolväsendet och sjukvården. Politiken påverkar alltså vardagslivet genom att den bestämmer hur mycket pengar vi har tillgodo, vilka möjligheter vi har att påverka vår egen situation, och hur trygga vi känner oss i en osäker värld.