2022 års riksdagsval – vad kommer att hända?

2022 års riksdagsval kommer att bli ett intressant val. Det kommer att vara det första valet som helt och hållet genomförs med ny teknik. Detta innebär att alla vallokaler kommer att ha digitala vallokaler där man kan rösta direkt på sin mobiltelefon eller dator. Man behöver inte längre gå till en fysisk vallokal för att lämna in sin röst. Detta gör det mycket enklare för människor att delta i valet, och det är sannolikt att fler människor kommer att rösta i 2022 års val än någonsin tidigare.…

Läs mer

Hur påverkar politiken oss? En intervju med tre svenska politiker

Politiken påverkar oss på många olika sätt. Genom att fatta beslut om vad som är rätt och fel, genom att skapa lagar och regler som vi alla måste följa, och genom att ge oss information om vad som händer i världen. Politikerna har en mycket stor makt, och det är därför viktigt att lyssna på what they have to say. Jag har intervjuat tre svenska politiker om hur deras arbete påverkar oss:

Anna König, MP for the Green Party:
”I think that one of the most important things that politicians can do is to create laws and regulations that protect our environment and our climate.…

Läs mer

De olika politiska partierna i Sverige och deras ideologier

I Sverige har vi olika politiska partier som representerar olika ideologier. De två största och mest kända partierna är Socialdemokraterna och Moderaterna, men det finns även andra mindre partier såsom Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alla dessa partiers ideologi kan sammanfattas på olika sätt, men en grundläggande skillnad är att Socialdemokraterna ligger mer till vänster på den politiska skalan medan Moderaterna ligger mer till höger.…

Läs mer

Politikens betydelse för oss – en diskussion

Politiken har alltid varit en viktig del av människors liv. Politiken reglerar hur vi förhåller oss till varandra och påverkar vår dagliga existens. Därför är det inte konstigt att politiken ofta diskuteras bland människor. Olika personer har olika åsikter om politikens betydelse och dess roll i deras liv. Några menar att politiken inte bör ha någon som helst betydelse, eftersom den bara skapar konflikter och orsakar ondska i världen.…

Läs mer

Riksdagsvalet 2018 – vad hände?

Valet till riksdagen 2018 gick av stapeln den 9 september och resulterade i ett nytt mandat för Socialdemokraterna. Partiet fick 40,6 % av rösterna och kom därmed 0,7 procentenheter högre än vid valet 2014. Efter tre mandatperioder med borgerligt styre blev det alltså socialdemokratiskt styre igen. Vad var det egentligen som hände under valrörelsen?

En av de frågor som debatterades mycket under valrörelsen handlade om flyktingpolitiken.…

Läs mer

Centerpartiet – stora förlorare eller obesegrade vinnare?

Centerpartiet ligger i ett skärningspunkt. Partiets politik har alltid varit konservativ på ekonomiska områden och liberala på sociala områden. Detta har gjort det svårt för partiet att hitta en entydig plattform. Under de senaste åren har dock Centerpartiet tagit stora steg framåt, både vad gäller opinionen och vad gäller resultaten i valen. En av orsakerna till denna positiva utveckling är att partiet lyckats positionera sig som ett modernt och progressivt alternativ till de etablerade partierna.…

Läs mer

Moderaterna – hur ser deras politik ut?

Moderaterna är en av de stora politiska partierna i Sverige. De har sitt ursprung i den borgerliga gruppen inom Riksdagen och har sedan dess alltid varit ett starkt stöd för frihandel, privat egendom och tillväxt. Moderaterna ser det som sin uppgift att bevara och vidareutveckla det liberala samhället, där alla människor har lika möjligheter att ta del av samhällets resurser. Partiets politik handlar mycket om ekonomi, men även andra områden som utbildning, miljö och EU-frågor är viktiga för dem.…

Läs mer

Hur påverkar politiken vår vardag?

Politiken påverkar oss på många sätt i vår vardag. Genom att styra hur mycket skatt vi betalar, vilka lagar som gäller och hur våra pengar används kan politikerna förstora eller förminska olika delar av vår tillvaro. Exempelvis är det politiker som bestämmer om utbildningen ska vara gratis eller inte, vilket direkt har stor betydelse för ungdomars framtid. Andra områden där politiken har stor inverkan är miljö, kriminalitet och social trygghet.…

Läs mer

Sverigedemokraterna – var kommer de ifrån och vad vill de uppnå?

Sverigedemokraterna är en nationalistisk och högerpopulistisk politisk parti i Sverige. Partiet grundades 1988 av Anders Klarström, Richard Jomshof och Lars Tolksdorf som en splittring från Nationaldemokraterna. Sedan dess har partiet haft stora framgångar på valen, men det var först under 2010-talet som de etablerade sig som ett riktigt stort politiskt parti i Sverige. Under 2018 blev SD det tredje största partiet i Sverige med 17,6 % av rösterna.…

Läs mer

Kristdemokraterna – kristendom och politik i symbios

Kristdemokraterna är en svensk politisk parti som grundades av kristna socialister och liberala kristna 1884. Partiet har sedan dess haft en framträdande roll i den svenska politiken, och det är idag Sveriges tredje största parti. Kristdemokraterna har alltid varit ett starkt försvarare av de kristna värdena i det offentliga rummet, och det är ett av få partier som fortfarande profilerar sig på denna fråga.…

Läs mer