Rasism och främlingsfientlighet – varför finns det och hur motverkar vi det?

Rasism och främlingsfientlighet är två olika saker, men de har ofta samma ursprung. Rasism innebär att man uppfattar en viss grupp av människor som underlägsen eller farliga på grund av deras hudfärg, etnicitet eller nationalitet. Främlingsfientlighet innebär kort och gott att man inte gillar främlingar – alltså personer som inte tillhör den egna kulturella, religiösa eller etniska gruppen. Dessa två fenomen är givetvis mycket mer komplexa än så, men det är i alla fall vad de innebär i grova drag.…

Läs mer

Samhällets syn på kvinnor och män – fortfarande förlegade ideal?

I Sverige har kvinnors och mäns arbetsfördelning varit jämställd sedan långt tillbaka, även om det alltid har funnits vissa traditionella ideal. Kvinnor har oftast haft ansvaret för hemmet och familjen, medan män har varit ute på arbetet. Men detta ideal är inte så starkt längre, och de flesta par delar på arbetet oavsett om båda jobbar eller inte. Idealet att kvinnor ska vara renliga och snygga och män starka och handlingskraftiga lever dock kvar i samhället.…

Läs mer

Arbetslöshet – hur påverkar den oss psykiskt och fysiskt?

Arbetslöshet är ett stort problem i samhället och påverkar oss alla psykiskt och fysiskt. Psykiskt påverkas vi av stress, ångest och depression. Vi blir mer irriterade, har svårt att sova och känner oss ofta maktlösa. Dessutom kan arbetslöshet leda till social isolering, då man tappar kontakten med vänner och familj. Fysiskt påverkas vi av minskad immunförsvar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.…

Läs mer

Konflikter i skolan – vad gör vi åt dem?

Konflikter i skolan är vanliga och ofta svåra att lösa. De kan handla om allt från mobbning till klassiska inlärningskonflikter. Det är viktigt att ta itu med dessa så snabbt som möjligt, för att inte riskera att de eskalerar och leder till större problem.

Det finns flera olika sätt som man kan hantera konflikter på, men det viktigaste är oftast att försöka få alla parter att sitta ner och prata igenom problemet tillsammans.…

Läs mer

Vad kan vi göra för att motverka barnfattigdom?

Enligt UNICEF finns det cirka 385 miljoner barn i världen som lever i fattigdom. Barnfattigdom innebär att man saknar de resurser och möjligheter som krävs för att leva ett fullgott liv. Det är en orättvisa som drabbar främst barn i utvecklingsländer, men även i Sverige lever flera tusen barn i familjer med låga inkomster.

Det finns olika orsaker till varför familjer hamnar i ekonomisk utsatthet, och därför är det svårt att hitta en enda lösning på problemet.…

Läs mer

Barnfattigdom i Sverige – en skam för oss alla

Barnfattigdom är ett stort problem i Sverige. Trots att vi har ett av världens bästa sociala system, finns det många barn som lever i fattigdom. Det är en skam för oss alla. Barnfattigdom innebär att barn inte har tillgång till de saker som andra barn tar för granted, såsom en varm och trygg hem, mat och kläder. Istället måste de leva på minimalt med livsnödvändiga saker.…

Läs mer

Stoppa mobbingen nu!

Stoppa mobbingen nu! Alla har rätt att känna sig trygga och accepterade, och ingen ska behöva gå igenom livet med känslan av att vara utstött eller hotad. Tyvärr finns det många som upplever just detta, för de blir utsatta för mobbning av sina jämnåriga. Det är viktigt att ta itu med problemet, och alla kan göra något för att motverka mobbing.…

Läs mer

Internet och sociala medier – vän eller fiende?

Internet och sociala medier har revolutionerat vår värld på många sätt. Det är enkelt att komma i kontakt med andra människor oavsett var de befinner sig i världen, vi kan snabbt få tillgång till information och underhållning och vi kan handla online. Detta har gjort livet mycket enklare för många av oss. Men det finns också nackdelar. Människor blir alltmer isolerade eftersom de tillbringar mer tid framför datorerna, istället för att umgås med familj och vänner.…

Läs mer

Globaliseringen – hot eller möjlighet?

Globaliseringen är ett fenomen som har påverkat och präglat det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet. Det är en process som innebär att världens länder blir allt mer sammanlänkade av teknologisk utveckling, internationella handelsrelationer och globala finansiella flöden. Globaliseringen har resulterat i en snabbare spridning av information, idéer, kunskap och teknik, och har gett upphov till nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och social utveckling.…

Läs mer

Bostadsbristen hotar Sverige

Just nu är det mycket svårt att hitta en bostad i Sverige, och detta beror främst på bristen på bostäder. I takt med att befolkningen växer och fler människor flyttar till landet, minskar tillgången på bostäder, vilket har resulterat i högre hyror och längre köer för de som vill hyra en lägenhet. Detta är ett stort problem för många familjer och unga personer som inte har råd att betala de höga priserna.…

Läs mer