Politikens påverkan på samhället

Politikens påverkan på samhället är omfattande och långtgående. Genom politiken försöker man styra och påverka samhällets utveckling i en önskad riktning. Detta görs genom lagar och förordningar som skapas av politiska beslutsfattare, men också genom olika slags styrmedel såsom skattesatser, subventioner och bidrag. Politiken har alltså en avgörande betydelse för hur välfärden i ett land ser ut, både när det gäller hälsa, utbildning, miljö mm.…

Läs mer

Sveriges historia – från istid till nutid

Sveriges historia är en spännande berättelse som börjar för cirka 12 000 år sedan då isen smältade och de första människorna slog sig ner i landet. Under de närmaste tusenåren kom fler och fler grupper av människor till Sverige och etablerade sig på olika platser i landet. Under yngre järnåldern, cirka 500-1000 e Kr, utvecklades de första svenska stammarna och under medeltiden, cirka 1000-1520, blev Sverige en kungarike.…

Läs mer

Stockholm – en stad med mycket historia

Stockholm – en stad med mycket historia. Allt började på Birka, en ö som ligger i Mälaren och som var första platsen där människor slog sig ner och började bo på permanent basis. Under århundradena har staden utvecklats och vuxit, men alltid haft ett starkt band till havet. Idag är Stockholm en av Europas mest moderna städer, men man kan fortfarande se spåren av dess historia på många håll.…

Läs mer

Miljöpartiet – hur ser deras politik ut?

Miljöpartiet är ett politiskt parti i Sverige som arbetar för en hållbar miljö och ett hållbart samhälle. Partiet vill minska koldioxidutsläppen, öka förnybar energi, bevara naturen och skapa en hållbar livsstil. Miljöpartiet har varit medlem i regeringen sedan 2006 och har genomfört många viktiga reformer inom miljö- och klimatområdet. Partiets politik omfattar även andra områden såsom social rättvisa, solidaritet, jämställdhet och demokrati.…

Läs mer

Vi måste bryta cirkeln av våld i hemmet!

Det finns en stark koppling mellan våld i hemmen och barn som vuxna. Detta beror på att människor lär sig beteenden från sina föräldrar. Om en förälder använder våld mot sin partner eller sina barn, är det mer troligt att deras barn kommer göra detsamma när de blir äldre. Detta skapar en ond cirkel av våld som vi måste bryta!

Först och främst, måste alla inse att våld i hemmet aldrig är accepterat.…

Läs mer

Pinterest – en användarvänlig tjänst för delning av bilder och videor

Pinterest är en användarvänlig tjänst för delning av bilder och videor. Man kan enkelt söka efter olika kategorier av bilder och videor, samtidigt som man kan skapa egna album med egna taggar. Tjänsten är gratis att använda och det finns inga begränsningar för hur mycket man kan ladda upp.

Pinterest – en användarvänlig tjänst för delning av bilder och videor

Pinterest är en användarvänlig tjänst för delning av bilder och videor.…

Läs mer

Trender inom sociala medier 2022

På sociala medier är det alltid nya trender som dyker upp. I början av 2021 var det mycket fokus på att använda sociala medier på ett mer professionellt sätt. Man ville inte längre bara dela bilder av sig själv och sin vardag, utan man ville också visa upp mer av sin arbetsliv och sina framgångar. Detta kommer fortsätta under 2022 och vi kommer se fler personer som börjar använda sociala medier för att marknadsföra sig själva och sina tjänster.…

Läs mer

Sveriges politiska system – en förklaring

Sveriges politiska system är ett demokratiskt och representativt system, där allmänna val hålls för att välja folkvalda representanter till riksdagen. Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling, och består av 349 ledamöter som väljs direkt av allmänheten. Allmänna val hålls var fjärde år, med undantag för om en regering faller eller avgår tidigare.

Regeringen är den högsta beslutande myndigheten i landet, och består av Statsministeren och de andra ministrar som utses av honom/henne.…

Läs mer