Rastergrafik vs vektorgrafik – vilken typ av grafik är lämpligast för ditt projekt?

Rastergrafik, även kallad bitmappgrafik eller pixelegrafik, är en grafik som består av punkter (pixlar) som placeras i horisontellt och/eller vertikalt följd. Varje pixel har en unik färg eller nyans. Rastergrafiken används ofta i digitala bilder och video, datoranimeringar samt i video- och TV-spel. Med hjälp av olika algoritmer går det att manipulera rasterbilder på många olika sätt, t.ex. skala storleken upp eller ner utan att förlora information om de enskilda elementen (pixlarna).

Vektorgrafik är en databaserad grafisk metod där objekten beskrivs med matematiska formler istället för med pixels. Detta gör vektorgrafer mycket smidiga att redigera och anpassa till olika behov utan att någon kvalitet går förlorad – detaljer blir inte suddiga vid skalning av bilden t ex. Vektorformat passar bra till logotyper, text och illustrationer med linjer men fungerar sämre med mer realistisk grafik som ger stora datamängder när den konverteras från rasterformat till vektorformat.

Rastergrafik vs vektorgrafik – vad är skillnaden?

Rastergrafik är ett digitalt bildformat som använder en uppsättning rutor (eller ”pixlar”) för att representera en bild. Varje pixla har en unik färg, och tillsammans skapar de olika nyanser av färger och detaljer i en bild. Vektorgrafik är ett digitalt bildformat som använder matematiska vektorer (linjer med olika lutning) för att skapa former. Vektorgrafik kan resizeas utan kvalitetsförlust, medan detta inte går att göra med rastergrafik.

Var använder man rastergrafik och var använder man vektorgrafik?

Rastergrafik används för att skapa bitmappade (pixeldrivna) bilder, och vektorgrafik används för att skapa matematiskt definierade objekt som linjer och former. Rastergrafik är lämplig för detaljerad bildbearbetning som kräver mycket information i varje pixel (t.ex. fotografier), medan vektorgrafik är mer lämplig för enkla illustrationer ochdiagram med mindre detaljer (t.ex. logotyper).

Vilken av grafiktyperna ger bäst kvalitet vid olika skalningar?

Det finns många olika typer av grafik och det är svårt att säga vilken som ger bäst kvalitet vid olika skalningar. En av de vanligaste typerna av grafik är vektorgrafik, som ofta används för logotyper och illustrationsprogram. Vektorgrafik fungerar bra vid skalning eftersom den bygger på matematiska formler istället för pixlar. Detta innebär att den alltid ser likadan ut oavsett storlek. Andra typer av grafik inkluderar rastergrafik (som ofta används för bilder) och 3D-grafik (som används i spel och filmer). Rastergrafikkvaliteten kan försvagas när den skalas upp, medan 3D-grafiken oftast behåller sin kvalitet när den skalas ner.

Hur tar man fram en raster- eller vektorgrafik?

När man tar fram en rastergrafik så använder man sig av punkter som är arrangerade i en rutnät. Dessa punkter, som kallas för pixels, har olika färger och tillsammans bildar de grafiken. Rastergrafik används ofta på internet eftersom den kan visa detaljerad information trots att filstorleken är liten. Nackdelen med rastergrafik är dock att den inte ser lika bra ut när man skalar storleken upp eller ner, och därför passar det oftast inte att använda denna typ av grafik om man vill göra tryckt material.

Vektorgrafik baseras istället på matematiska former såsom linjer, cirklar och curvor. Genom att förbinda ihop dessa former så kan vektorgrafiker skapa mer avancerade illustrationer och logotyper. Vektorgrafiksfilerna blir oftast mindre än motsvarande rasterversioner vilket gör dem lättare att hantera digitalt, samtidig som de alltid ser lika bra ut oavsett storlek. På grund av sin flexibilitet så passar vektorgrafiksfilmer bäst till tryckta produkter – men det finns givetisvis undantag från regeln!

Nackdelar med respektive grafiktyp

Det finns fyra olika typer av grafik – vektor, pixlar, raster och 3D. Vektorgrafik är skapad med hjälp av linjer och former, och det går att förstora den utan kvalitetsförlust. Pixlig grafik är uppbyggd av pixlar, och när man förstorar den blir bilden suddig. Rastergrafik används ofta inom tryckindustrin eftersom den tål stora förstoringar utan kvalitetsförlust. 3D-grafik är skapad med hjälp av en datormodelleringsteknik som ger illusionen av djup och rörelse.

Nackdelarna med de olika typerna av grafik varierar. Vektorgrafiken har en begränsad palett med färger eftersom den bara består av linjer och former, så det går inte att skapa realistiska bilder med den här tekniken. Pixlig grafik kan vara svårt att redigera eftersom pixlarna inte alltid går att flytta runt fritt. Rastergrafiken har däremot en mycket stor palett med färger, så det går att skapa mycket realistiska bilder med den här tekniken. Det finns dock nackdelar med 3D-grafik – modellerna måste ofta renderas om från scratch om man vill ändra något i scenariot, och det tar dessutom oftast lite längre tid att renderingen än vad det tar för 2D-grafiker.