Riddarholmskyrkan – finalen för Stockholms historia

Riddarholmskyrkan är en av de mest kända och viktiga byggnaderna i Stockholm. Den ligger på Riddarholmen, som är en av Stockholms tretton öar. Riddarholmen har varit bebodd sedan 1500-talet och det finns flera intressanta historiska platser att besöka här.

Riddarholmskyrkan blev grundlagd under 1200-talet och dess nuvarande design stammar från slutet av 1600-talet. Klocktornet rymmer fyra klockor, varav den största väger cirka två ton. Tornets spira nådde sin slutliga höjd 1844.

Kyrkan inrymmer ett antal gravmonument över svenska kungligheter, däribland Gustav Vasa (1496–1560) och Karl XI (1655–1718). Detta gör den till finalen för Stockholms historia – ett slags museum i miniatyr av Sveriges medeltida och moderna historia.

Riddarholmskyrkan – den sista platsen för Stockholms historia

Riddarholmskyrkan är en av de mest kända och viktiga platserna i Stockholms historia. Den ligger på Riddarholmen, ett litet ö i centrala Stockholm, och har varit begravningsplats för svenska kungar och drottningar sedan 1300-talet. Kungliga slottet ligger precis bredvid kyrkan och bildade tillsammans med Riddarhuset (det gamla riddarförbundshuset) en hel del av den svenska hovets centrum under flera hundra år. I dag finns det bara några få gravar kvar på Riddarholmen – bland annat gravarna för Karl XII och Gustav III – men det finns fortfarande mycket att se i kyrkan, som är en av Sveriges mest populära turistattraktioner.

Riddarholmskyrkan är byggd i gotisk stil och har tre portaler, två spiror (de höga tornen), sex altare samt ett stort orgel med 3 668 pipor. Kyrkan har genomgått flera ombyggnader under sin 600-åriga historia, men den grundläggande strukturen har bevarats ganska väl. Numera används kyrkan främst för ceremoniella tillfällen som statsbesök och officiella begravningar: de allra senaste exempelen på detta är prins Bertils begravning 1995 och statsminister Olof Palmes officiella minnesceremoni 2006.

Riddarholmskyrkan – en av de mest betydelsefulla platserna i Stockholm

Riddarholmskyrkan är en av de mest betydelsefulla platserna i Stockholm. Den ligger på Riddarholm, en av Stockholms tretton öar och har varit kyrkligt område sedan 1200-talet. Kyrkan är uppförd i gotisk stil och inrymmer Sveriges kungliga begravningsplats. Här finns gravarna för flera av Sveriges kungligheter från Vasa-, Bernadotte- och Palatinaätten, däribland Gustaf II Adolfs gravmonument. Klocktornet rymmer Sveriges största ringklocka som väger 22 ton.

Riddarholmskyrkan – ett av Sveriges mest besökta monument

Riddarholmskyrkan är en av Sveriges mest besökta monument. Klocktornet rymmer inte mindre än elva klockor, varav den största väger ett ton. Dessutom finns det fem kyrkklockor i landet som väger mer. Tornets höjd är 104 meter och taket pryds av en guldkrona. Kyrkan invigdes den 19 juni 1634 och ersatte då Stockholm’s gamla domkyrka som hade brunnit ner. Riddarholmskyrkan har sedan dess varit begravningsplats för svenska monarker och deras familjer samt andra personligheter inom kungahuset. Sedan 1930-talet har man dock inte längre tillåtit nya gravsättningar i kyrkan, utan endast flyttning av befintliga gravar hit från andra platser

Riddarholmskyrkan – en av världens mest berömda kyrkor

Riddarholmskyrkan är en av världens mest berömda kyrkor. Den ligger på Riddarholmen, som är en av Stockholms tre stora öar, och har funnits i tusentals år. Kyrkan grundades på 1200-talet av Birger Jarl, en av de mest inflytelserika personerna i Sveriges medeltid, och har sedan dess varit platsen för svenska kungars begravningar. Denna tradition fortsatte in i modern tid och Riddarholmskyrkan är idag gravplats för flera svenska kungligheter, inklusive Gustav III:s krypta som rymmer hans lik samt drottning Kristina:s tomb.

Kyrkan byggdes ursprungligen i gotisk stil men genomgick flera ombyggnationer under renässansen och barocken innan den till slut tog sin nuvarande form under 1700-talet. Idag anses Riddarholmskyrkan vara en av de finaste exempel på Svensk barockarkitektur. Dess unika belägenhet gör den till ett mycket uppskattat turistmål både för stockholmsturister och besökare från hela världen.

Riddarholmskyrkan – en unik del av Stockholms historia

Riddarholmskyrkan är en av Stockholms mest kända sevärdheter. Kyrkan ligger på Riddarholmen, en liten ö i stadens centrum, och har varit en del av Stockholms historia sedan 1200-talet. Kyrkan är känd för sitt unika arkitektoniska utseende, och har ofta beskrivits som ”en pärla i Stockholms hamn”. Kyrkan har också en mycket intressant historia – under medeltiden var det vanligt att kungliga familjer begravdes här, och idag finns flera gravar från denna tid bevarade inne i kyrkan. Riddarholmskyrkan är alltså både en vacker sevärdhet och ett intressant stycke stockholmssjäl – något som gör den till en unik del av stadens historia.