Riksdagsvalet 2018 – vad hände?

Valet till riksdagen 2018 gick av stapeln den 9 september och resulterade i ett nytt mandat för Socialdemokraterna. Partiet fick 40,6 % av rösterna och kom därmed 0,7 procentenheter högre än vid valet 2014. Efter tre mandatperioder med borgerligt styre blev det alltså socialdemokratiskt styre igen. Vad var det egentligen som hände under valrörelsen?

En av de frågor som debatterades mycket under valrörelsen handlade om flyktingpolitiken. Sverigedemokraterna fortsatte att driva en fråga om mottagandet av flyktingar och invandrare, och lyckades öka sin support jämfört med tidigare val. Dock så lyckades inte partiet nå upp till de förväntningar som sattes på dem inför valet, utan fick “bara” 17,6 % av rösterna (vilket dock ändå innebär en framgång jämfört med deras 12,9% vid senaste val). Samtidigt hade Moderaterna tagit ett tydligare ställning mot invandring under ledning av Ulf Kristersson, vilket delvis kan ha bidragit till deras framgångar (26 %).

Ett annat tema som diskuterades mycket under året var skolan. Friskolorna hade under senare tid blivit mer aktuella i debatten, och moderaterna lanserade idén om obligatorisk skolplikt från 6-16 års ålder – något som inte bara socialdemokraterna men även flera andra partier tog emot kritik för. Det finns dock ingen tvekan om att skolan fortfarande var en central fråga inför riksdagsvalet 2018; bland annat genomfrde Lpo94 – ett politiskt ungdomsorganisation inom LO – en undersökning bland ungdomar mellan 16-25 års ålder där man ställde frågan: “Vilken issue anser du var absolut viktigast att belysa under Riksdagsvalets Valmanifest 2018?” Svaret visade sig bli just skola/utbildning, med 31 % av respondenterna angav detta alternativ.

Ensamma vargar får inte fler röster än andra

Ensamma vargar får inte fler röster än andra. Detta innebär att alla djur, oavsett art eller individ, har lika mycket rätt att bli hörda och respekterade. Ingen ska behandlas som en mindre viktig del av naturen. Allt liv är lika viktigt och har ett eget unikt värde.

Varför du ska rösta på moderaterna

Om du vill ha en förutsägbar och stabil ekonomi är det Moderaterna du ska rösta på. De har genomfört flera reformer som gett Sverige en hållbar ekonomisk tillväxt. Under deras tid vid makten har budgetunderskottet minskat och skatteintäkterna ökat. Detta har gjort det möjligt for Moderaterna att satsa på viktiga områden som infrastruktur, utbildning och forskning samtidigt som man minskat skatten på arbete.

Moderaterna vill också ge individerna större frihet att bestämma hur deras egna pengar ska användas. De tror inte att staten alltid vet bäst och att det är individerna själva som bör få avgöra hur deras inkomster skall disponeras. Detta innebär dock inte att Moderaterna är emot all offentlig service, tv opposite tror de bara att den offentliga sektorn ofta kan vara ineffektiv när det gäller resursanvändningen. En av de främsta anledningarna till detta är den byråkrati som finns inom den offentliga sektorn.

Rösta på moderaterna om du vill ha en förutsedd och stabil ekonomi!

Sverigedemokraterna tar inte mer än 17,6 procent av rösterna

Sverigedemokraterna tar inte mer än 17,6 procent av rösterna i Sverige. Detta trots att de flesta andra partier har gått med på deras politik om högre skatter och högre pensionsålder. Partiet anses allmänt vara en vinnare av valet, och kommer förmodligen att bli en av de största partierna i riksdagen efter nästa val.

Miljöpartiet fick sitt bästa val någonsin – här är deras politik

Miljöpartiet hade sitt bästa val någonsin i år, och de fick mycket beröm för sin politik. Miljöpartiets politik handlar om att bevara och vårda naturen, och detta har blivit allt mer viktigt i en tid då klimatförändringarna hotar vår planet. Partiet vill också minska klyftorna i samhället, genom att bland annat införa en högre skatt på de rikaste. Det finns många som uppskattar dessa tankar, och det är inte svårt att se varför Miljöpartiet gick fram so stora steg under det senaste valet.

Vad betyder egentligen klimatfrågan för riksdagsvalet?

I riksdagsvalet handlar det om olika frågor som berör samhället, och klimatfrågan är en av de viktigaste. Klimatfrågan handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och se till att Sverige inte bidrar till utsläppen av växthusgaser. Det finns olika åsikter om hur vi ska göra det, och det är upp till varje parti att bestämma sin egen politik. De flesta partierna är dock överens om att klimatfrågan måste prioriteras högre, och att mer måste göras för att bekämpa klimatförändringarna.