Samhällets syn på kvinnor och män – fortfarande förlegade ideal?

I Sverige har kvinnors och mäns arbetsfördelning varit jämställd sedan långt tillbaka, även om det alltid har funnits vissa traditionella ideal. Kvinnor har oftast haft ansvaret för hemmet och familjen, medan män har varit ute på arbetet. Men detta ideal är inte så starkt längre, och de flesta par delar på arbetet oavsett om båda jobbar eller inte. Idealet att kvinnor ska vara renliga och snygga och män starka och handlingskraftiga lever dock kvar i samhället. Dessa ideal är dock fortfarande förlegade, eftersom de inte speglar verkligheten. Kvinnor kan vara både renliga och snygga utan att behöva jobba extra hårt för det, precis som män kan vara handlingskraftiga utan att behöva vara stora och starka.

Kvinnor och män – olika och lika?

Kvinnor och män är olika på många sätt. Men de är också lika på många sätt. Kvinnor och män har olika fysiska egenskaper. Män är oftast starkare och snabbare än kvinnor. De har också en annan hormonell balans i kroppen, vilket gör att de reagerar på saker på olika sätt. Men det finns också mycket som kvinnor och män har gemensamt. Båda könen har ett behov av kärlek, vänskap, trygghet och tillhörighet. Vi vill alla ha ett meningsfullt liv med arbete, fritid, partner och barn. Dessutom delar vi samma planet – jorden – med allt levande som finns här

Kvinnors arbete värderas lägre än mäns

Arbete utfört av kvinnor värderas lägre än motsvarande arbete utfört av män. Detta fenomen kallas ”kvinnligt arbete” och det innebär att kvinnors arbete anses mindre viktigt, intressant och prestigefyllt än mäns arbete. Konsekvenserna av detta är att kvinnor oftare får lägre lön för likartat arbete, att deras arbetsplatser har mindre resurser och stöd och att de ofta upplever diskriminering på jobbet.

Kvinnor förväntas passa in i traditionella könsroller

Kvinnor förväntas ofta passa in i traditionella könsroller, såsom att vara hemmafruar och ta hand om barnen. Detta är en generande norm som begränsar kvinnors möjligheter och potential. Kvinnor borde inte behöva passa in i någon mall, utan snarare få chansen att välja hur de vill leva sina liv. Detta gäller inte bara kvinnor, utan alla människor. Vi borde alla ha rätt till att vara den vi är, oavsett vilket kön eller sexualitet vi har.

Många kvinnor lever upp till förlegade ideal om perfekthet

Många kvinnor lever upp till förlegade ideal om perfekthet. Detta kan leda till en ond cirkel av att jämföra sig själv med andra och aldrig känna sig nöjd med hur man ser ut. Idealen om perfekthet är ofta orimliga och grundar sig på en skev bild av verkligheten, där vissa aspekter förstoras och andra ignoreras helt. Dessa ideal kan vara skadliga eftersom de gör det svårt för kvinnor att acceptera och uppskatta sin egen unika skönhet. I vissa fall kan detta leda till mentala hälsoproblem som t.ex. ångest och depression.

Kvinnlig sexualitet fortfarande tabubelagd

Kvinnlig sexualitet fortfarande tabubelagd. Mycket av kvinnors sexualitet är fortfarande ett tabu, och det finns mycket få offentliga diskussioner om ämnet. Detta beror delvis på att kvinnor har länge varit undertryckta och inte haft samma sexuella frihet som män, men det finns också en stark social norm att kvinnor ska vara lojala mot sina män och inte visa upp sin sexualitet för allmänheten. Det finns flera anledningar till att kvinnlig sexualitet fortfarande är ett tabu i dagens samhälle; dels pga den historiska bakgrunden, dels pga de sociala normerna och dels pga det faktum att kvinnor ofta helt enkelt inte pratar fritt om sina sexuella behov och fantasier med andra. Konsekvensen av denna tystnad är ofta att kvinnor går med onödigt stora sexuella frustationer, något som i sin tur kan leda till spänningshuvudvärk, irritabilitet, depression och andra problem.