Sverigedemokraterna – var kommer de ifrån och vad vill de uppnå?

Sverigedemokraterna är en nationalistisk och högerpopulistisk politisk parti i Sverige. Partiet grundades 1988 av Anders Klarström, Richard Jomshof och Lars Tolksdorf som en splittring från Nationaldemokraterna. Sedan dess har partiet haft stora framgångar på valen, men det var först under 2010-talet som de etablerade sig som ett riktigt stort politiskt parti i Sverige. Under 2018 blev SD det tredje största partiet i Sverige med 17,6 % av rösterna.

Partiets mål är att bevara och försvara den svenska kulturen och identiteten genom att begränsa invandring till Sverige. De vill även minska skatterna samt öka offentlig sektor reformer. Under senare tid har deras makt vuxit ytterligare, framför allt efter den svenske statsministern Stefan Löfven uttalade sig positivt om invandringspolitiken under Migrationstoppen 2015/16 där mer än 160 000 asylsökande kom till Sverige. Detta ledde till massiva protesterna från SD:s sida, som sedan dess har fortsatt vinna mark i opinionen.

Sverigedemokraterna – en kort historia

Sverigedemokraterna (SD) är en svensk politisk parti som bildades 1989. Partiet beskriver sig självt som ”svenskarnas parti” och har som mål att bevara den svenska kulturen och försvara de traditionella värdena. SD:s grundare var Anders Klarström, who left the Swedish Progress Party because he felt it was too right-wing. The party first gained notoriety in 1991 when they protested against the installation of a statue of Lenin in Stockholm. In the 1994 elections, SD won 0.4% of the vote and did not enter parliament. In 1998, SD won 2 seats in parliament after gaining 4% of the vote. Since then, their support has grown steadily and they are now one of Sweden’s largest political parties with 49 seats in parliament.

Sverigedemokraterna – deras politiska mål

Sverigedemokraterna är en svensk nationalistisk och populistisk politisk parti. Partiet grundades 1988 av Anders Klarström och Kent Ekeroth. Sverigedemokraterna har sedan dess varit en av de största oppositionspartierna i Sverige, och har ofta fått mycket uppmärksamhet i media.

Partiets officiella mål är att bevara den svenska kulturen, språket och identiteten. De vill återställa ”den svenska drömmen” från 1950-talet, då det fanns ett starkt gemensamt kulturellt ursprung bland alla svenskar. De menar att invandringen till Sverige hotar denna dröm, och de vill stoppa all invandring till landet. De vill heller inte ha något samarbete med andra länder när det gäller asylpolitik eller andra frågor som rör invandrarna.

Sverigedemokraterna – hur de påverkar det svenska samhället

Sverigedemokraterna är en farlig politisk rörelse som hotar det svenska samhället. De sprider hat och budskap om att människor med olika bakgrunder inte hör hemma i Sverige. Detta skapar onåd och fördomar mot minoriteter, och har ledt till ökade anslag mot dem. Samhället blir alltmer splittrat när Sverigedemokraterna vinner framgång, och detta gynnar inte heller deras verksamhet.

Sverigedemokraterna – vad andra partier tycker om dem

Sverigedemokraterna är ett av Sveriges största partier, och det är inte konstigt att deras agerande har blivit uppmärksammat av andra partier. De flesta andra partier i Sverige ser dem som ett hot mot den etablerade ordningen, och försöker därför hålla sig på god fot med dem. Detta har dock inte alltid varit fallet – under 90-talet såg de flesta andra partierna Sverigedemokraterna som en grupp främlingsfientliga huliganer, och deras framträdanden i riksdagen ofta orsakade bråk. Sedan dess har partyt tonat ner sin retorik något, men de fortsätter att vara kontroversiella både inom och utom riksdagen. Det finns ingen tvekan om att Sverigedemokraterna kommer att fortsätta påverka politiken i Sverige på ett avgörande sätt i åren som kommer.

Sverigedemokraterna – en bedömning av deras framtida chanser

Sverigedemokraterna är ett av de största partierna i Sverige och har en mycket stark ställning i riksdagen. Partiet har dock haft svårt att slå igenom på den kommunala nivån och detta har begränsat deras möjligheter till framgång. I takt med att invandrarpolitiken blir allt mer central i svensk politik, kommer det sannolikt att bli allt svårare för SD att positionera sig som ett moderat alternativ. Detta innebär inte att partiet inte kommer att ha framgångar i framtiden, men det kommer troligtvis inte vara lika lätt som det har varit hittills.