Sveriges historia – från istid till nutid

Sveriges historia är en spännande berättelse som börjar för cirka 12 000 år sedan då isen smältade och de första människorna slog sig ner i landet. Under de närmaste tusenåren kom fler och fler grupper av människor till Sverige och etablerade sig på olika platser i landet. Under yngre järnåldern, cirka 500-1000 e Kr, utvecklades de första svenska stammarna och under medeltiden, cirka 1000-1520, blev Sverige en kungarike. I slutet av 1500-talet tog Gustav Vasa emot den svenske kronan från Kalmarunionen (dvs Danmark, Norge och Sverige) och inledde den moderna perioden i Sveriges historia. Sedan dess har mycket hänt – vi har haft tre skilda riken (Sveariket, Götariket och Norrland), upplevt 30-åriga kriget samt två världskrig. Idag är Sverige ett modernt industriellt land som ligger i framkant när det gäller teknologi och hushållning med naturen.

Sveriges historia under istiden

Sveriges historia under istiden är i huvudsak präglad av isen. Under de senaste 2,6 miljonerna har det varit en stor ismassa som täckte landet och gjorde att det blev ett kallt och torrt klimat. Sedan ca 10 000 år sedan började temperaturen stiga igen och isen smälta bort. Detta innebar att floder bildades, skogar växte fram och fåglar, djur och människor kunde flytta tillbaka till landet. Historien om Sverige under istiden är full av intressanta fakta och händelser.

Sveriges historia under stenåldern

Sveriges historia under stenåldern började cirka 12 000 år sedan. Då var det en istid som pågick och landet bestod av bara is. Sedan, cirka 10 000 år sedan, började isen smälta och nya landskap bildades. Historien om Sverige under den här tiden handlar främst om de människor som kom hit för att leva och jaga. De första bosättningarna i Sverige finns i Skåne och dateras till cirka 6000 f Kr. Under yngre bronsålder, mellan 1700-500 f Kr, kom nya folkgrupper in i landet från söder och öster. Dessa folk tog med sig jordbruket och bosatte sig främst på slätten mellan Mälaren och Östersjön. I slutet av stenåldern, cirka 4000-2000 f Kr, utvecklades samhällena snabbare och stora megalitiska gravfält byggdes, bland annat Kungshattens gravfalt vid Uppsala.

Sveriges historia under bronsåldern

Sveriges historia under bronsåldern började ungefär 1000 f.Kr. Då hade de första bosättningarna etablerats i landet och jordbruket hade börjat utvecklas. Under denna period uppstod de första stora högkulturerna i Europa, och Sverige var inget undantag. Här utvecklades tre olika kulturer – öst-, syd- och västsamiska kulturen – som alla präglade landet på olika sätt. Bronsåldern var en tid av stora omvandlingar och nya tekniker spreds snabbt genom hela Europa. I Sverige användes bronze främst till att tillverka verktyg, redskap och smycken, men även som valuta vid handel med andra länder. Under denna period uppkom även de första byarna i landet, och jordbruket fortsatte att utvecklas. Nya sätt att bearbeta jorden lärdes snabbt upp av befolkningen, och detta ledde till en ökad produktivitet. Samtidigt spreds nya idéer om samhällelig ordning och politik, vilket resulterade i ett starkare samhörighetsband mellan människorna i landet. På 1100-talet fick Sverige sin första kung – Olof Skötkonung – som intog tronen efter en serie strider mot de andra germanska stammarna i norra Europa. Han inledde en ny era i Sveriges historia, och under hans regeringstid blev landets infrastruktur betydligt mer utvecklad. Flera nya vikingsresor gjordes under denna period, bland annat till England, Irland och Normandie (Norge). Dessa resor bidrog till att sprida den svenska kulturen till andra länder, men de innebar även en risk för invaderande arméer från andra delar av Europa

Sveriges historia under järnåldern

Sveriges historia under järnåldern är inte så välkänd, men det finns mycket att lära sig. Järnåldern var en tid då människor började använda järn för olika syften och denna metall var mycket eftertraktad. Detta innebar en stor förändring i samhället och påverkade hur människor levde och interagerade med varandra. Det finns dock fortfarande mycket vi inte vet om den här tiden, men det forskning som har gjorts ger oss en unik insight i hur livet var för de som lever under järnåldern.

Sveriges historia från nutid och tillbaka

Sverige är ett land i Norra Europa och har en befolkning på cirka 10 miljoner människor. Huvudstaden Stockholm ligger i södra delen av landet. Sverige gränsar till Norge, Finland och Danmark.

Landets yta är cirka 450 000 kvadratkilometer och det är därför ungefär lika stort som Spanien eller Tyskland. Sveriges natur är mycket varierad med berg, skogar, sjöar och hav. Högsta berg är Kebnekaise (2111 meter) i norra Lappland.

Sveriges historia går tillbaka tusentals år till den forntida jordbrukskulturen som utvecklades under stenåldern (ca 6000-1700 f Kr). Under yngre bronsåldern (ca 1700-500 f Kr) hade de nordiska folkstammarna etablerat sig på den nuvarande territoriet och början av järnåldern (ca 500 f Kr – 1050 e Kr) präglades av intensiv handel med omnejdens kulturer.
Jarlarnas tid inleddes 1050 då Sven Vasa tog makten i Sverige efter en inbördeskrigperiod kallad stora ofreden. Han startade den vasala dynastin som skulle regera Sverige i 600 år framöver, till Karl X Gustavs tronbestigning 1654. Under 1600-talet expanderade Sverige internationellt under ledning av Gustaf II Adolf (1611–1632). Pesten slogs ner 1630 innan de lyckades erövra Provinsslaget vid Breitenfeld mot kejsardömet Polen–litauen 1631 samt idag Polens huvudstad Warszawa 1655. Detta bidrog starkt till att uppliva stormaktsdrömmarna från 1200-talets Kalmarunion mellan Danmark, Norge och Svealand