Vasa-fartyget – Sveriges mest kända och omtalade skepp från 1600-talet

Vasa-fartyget är Sveriges mest kända och omtalade skepp från 1600-talet. Det var ett krigsfartyg byggt för att vara en del av den svenska flottan, men det sjönk på sin Jungfruresa 1628. Fartyget ligger nu i Vasamuseet i Stockholm där det har blivit ett mycket populärt turistmål.

Vasa-fartyget – en kort historia

Vasa-fartyget var ett skepp som byggdes i Polhemshamn vid Åbo under 1600-talet. Det sjönk på sin Jungfruresa 1628 och låg sedan till botten av Stockholms hamninlopp tills det hittades och började bäras upp 1961. Arbetet med att ta upp skeppet tog cirka tre år, och Vasa kunde ställas ut för allmänheten i nyrenoverad skeppsform den 13 april 1990.
Skeppets historia börjar dock långt innan dess. Kung Gustav II Adolf bestämde sig för att bygga ett nytt krigsskepp, som skulle vara större, starkare och snabbare än något annat i Europa. Skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson anlitades för jobbet, och arbetet inleddes 1554 i Polhemshamnen vid Åbo. Men redan efter två år hade Hybertsson dött, och ansvaret fick då ligga på hans svärson Pieter Plancius. Skeppsbyggnaden fortsatte dock enligt Hybertssons planer – trots Plancius’ protester – och 1625 var Vasa helt klar för segling., Dess dimensions: 106 meter lång, 30 meter bred (vid waterlinjen) 12 meter djupgående (och 59 meter från masttopp till botten). I januari 1626 sattes Vasa fart mot Stockholm genom Östersjön men den 1 augusti samma år drogs hon in av en storm mot Dalarö utanför Stockholm., Där ligger hon fortfarande – 33 meter under ytan.”

Varför detta fartyg blev Sveriges mest kända och omtalade

På morgonen den 30 april 1941 stod fartyget Götheborg utanför Singapore. När man kom in i hamnen gick det fel och fartyget kolliderade med en annan båt. Detta ledde till att Götheborg fick ett hål i skrovet och sjönk. Det tog två år för Sverige att bygga upp fartyget igen, och under tiden hade världskriget brutit ut. När Götheborg äntligen var klar igen seglade hon hem till Sverige, där hon blev mött av jubel från folket. Sedan dess har Götheborg blivit Sveriges mest kända och omtalade fartyg, och hennes historia har inspirerat många filmer och böcker.

Hur Vasa-fartyget byggdes och seglade

Vasa-fartyget var ett skepp som byggdes för att vara en del av det svenska krigsflottan. Skeppet lades vid stranden i Stockholm år 1626 och tog två år att bygga. När det var klart seglade Vasa ut på sin maiden voyage den 10 augusti 1628, men bara några kilometer in i farten rullade skeppet omkull och sjönk till botten av Saltsjön. Inga människor omkom, men Vasa blev liggande på grund i 336 år innan det hittades igen. Idag finns Vasa uppstoppad och utställd på Vasamuseet i Stockholm.

Vad som hände med fartyget efter dess förlisning

Det berättas att fartyget sjönk snabbt, och efter bara några minuter hade det försvunnit under vattenytan. Ingen av de ombordvarande lyckades komma i land, och alla drunknade. Fartygets vrak har aldrig hittats, men det är troligt att det ligger på grundet någonstans i havet utanför ön.

Vasa-museet idag – en plats för att lära sig mer om 1600-talets Sverige

Vasa-museet på Djurgården i Stockholm är ett museum som berättar historien om Vasamuseet idag, en plats där man kan lära sig mer om 1600-talets Sverige. Museet öppnade sin dörr för allmänheten den 15 maj 1961 och visas i dag utställningar från hela världen. Vasa-museet har besökts av fler än 35 miljoner människor sedan dess. På museet finns det en restaurang med mat från olika delar av Sverige, bageri och kafé. Utanför Vasa-museet finns ett stort lekplats för barn med roliga aktiviteter.